Jump to Navigation

Samen in beweging met ontdekkend en betrokken onderwijs in een veilige omgeving. Dat is o.b.s. De Twee Wieken!

 

Ontdekkend en betrokken onderwijs

Bij ons staat uw kind centraal met zijn eigen specifieke talenten, kwaliteiten, mogelijkheden en onderwijsbehoeften. Om hier optimaal aan tegemoet te komen, maken wij in ons onderwijs gebruik van de actualiteit en eigentijdse onderwijsmethoden en materialen. Hierbij willen wij uw kind op een ontdekkende en betrokken wijze laten spelen, leren en ontdekken. Naast of vervlochten met het lesprogramma, houden we ons gedurende het schooljaar bezig met tal van activiteiten en evenementen. Projecten, theatervoorstellingen, sportieve activiteiten, feesten, schoolreizen, het kamp voor groep 7 en educatieve excursies benadrukken dat de school geen leerfabriek is, maar een plek waar kinderen door te doen en te beleven kunnen leren.

Kanjerschool

Wij vinden dat onze school behalve een werk- en leergemeenschap vooral een leefgemeenschap is, waarin kinderen zich veilig, vertrouwd, geborgen en gerespecteerd kunnen voelen. Als kinderen ‘niet lekker in hun vel zitten’, leren ze niet goed. Vanuit een sfeer van geborgenheid en acceptatie willen wij het onderwijs gestalte geven. De leerkrachten werken, middels duidelijke regels en afspraken, aan een fijne sfeer in de klassen. Hierdoor ontstaan rust, orde en regelmaat die de sfeer in de school bepalen. Al jaren werken wij met succes met de Kanjertraining. Wij zijn dan ook, met trots, een gecertificeerde Kanjerschool. De Kanjertraining geeft in alle groepen structurele aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en het volgen hiervan. Het doel van de Kanjertraining is op een goede manier leren omgaan met jezelf en met een ander. Dit te kunnen is een belangrijke voorwaarde voor geluk in het leven! 

Wij laten u graag zien hoe wij met elkaar spelen, leren en ontdekken!


Wij zijn een gecertificeerde Kanjerschool!Main menu 2

by Dr. Radut